[ Log On ]
ได้หรือเปล่า? (ละอ่อน)

เพลงนี้ผมชื่นชอบมากมาตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกสมัยยังละอ่อน.. จนตอนนี้กำลังจะขึ้นเลข 3 ผมก็ยังชื่นชอบมันอยู่

"ถ้าฉันจะรัก ถ้าฉันจะฝากใจ เธอเองต้องสัญญามาก่อน ว่าเธอจะรัก มั่นคง และแน่นอน ไม่คิดที่จะทิ้งไป.. ได้หรือเปล่า?"